вторник, 27 септември 2011 г.

Краденето продължава

Нов туристически сайт за 1.46 млн. лв. (без ддс) рекламира България

Прословутият сайт е на адрес:
http://bulgariatravel.org/
Според подадената информация за програмиране били изразходвани 250 000 лева
След консултация със специалисти стигнах до извода, че българските програмисти са най-добре платените в света.
Защото програмирането на сайта би отнело около един човекомесец....
Следователно заплатата на българският програмист е 250 000 лева!

Коментара над останалите цифри също е достатъчно безсмислен!


Явно в българските министерства продължава да се краде с РАЗМАХ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар